Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2011

fifencja
fifencja
fifencja
Play fullscreen
Reposted fromlucyfer lucyfer
fifencja
8577 b784 390
Reposted fromjenesaispas jenesaispas vialucyfer lucyfer
fifencja
1892 1a27 390
Reposted frompapilotka papilotka

June 29 2011

fifencja
5477 259a 390
Reposted fromagg-i-goya agg-i-goya
fifencja
4165 eb34 390
Heaven, I'm in heaven...
Reposted fromvibowitgirl vibowitgirl vialucyfer lucyfer
fifencja
9801 98c6 390
Dublin
Reposted fromlucyfer lucyfer
fifencja
7170 fe3a 390
Chcecie wiedzieć dlaczego? Bo każdy jeden (facet) na ulicy ogląda się za tymi chudymi "wieszakami" które - czasem - mają cycki, a jeśli zwraca uwagę na te nieco pulchniejsze (jak panie u dołu obrazka) to nie okazuje tego, bo się wstydzi lub whatever. Tak więc, jeśli chcecie kobiet a nie patyków, to im to okazujcie i nie ślinicie się na widok tych owych wieszaków. I jeszcze jedno, kobiety nie kończą się na 55KG i rozmiarze M !!!
Reposted fromzagadka zagadka
fifencja
3896 8d2e 390
Reposted fromsurpriseme surpriseme
fifencja
fifencja
3525 6e41 390
Friends.. All crazy things we did together... ;)
Reposted bykarolinaprzybylafifka

June 20 2011

fifencja
1295 87aa
Reposted fromshin88ichi shin88ichi
fifencja
6836 9927 390
Reposted fromsurpriseme surpriseme
fifencja
Play fullscreen
Reposted fromlucyfer lucyfer
fifencja
3462 a78e 390
fifencja
0619 e8a4 390
Reposted fromfpletz fpletz
fifencja
3524 74ce 390
Reposted fromzagadka zagadka
fifencja

chocolate cake


faved by milos86
Reposted frominspired inspired
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl